سرویس پیامکی اکسیدومگ

سوخت انگیزه روزانه شما

اشتراک 1 ماهه

ارسال روزانه پیامک انگیزشی

11/900 تومان

 • 3 روز هدیه
 • 0% تخفیف
 • مجموعا 33 روز
ثبت سفارش

اشتراک 3 ماهه

ارسال روزانه پیامک انگیزشی

29/900 تومان

 • 9.900 تومان ماهیانه
 • 20% تخفیف
 • 5 روز هدیه
 • مجموعا 95 روز


ثبت سفارش

اشتراک 6 ماهه

ارسال روزانه پیامک انگیزشی

49/900 تومان

 • 8.400 تومان ماهیانه
 • 30% تخفیف
 • 15 روز هدیه
 • مجموعا 195 روز


ثبت سفارش